Asmens duomenų apsauga

Prašome susipažinti su UAB Vestexpress asmens duomenų apsaugos tvarka:

Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis į UAB Vestekspress adresu Stulginsio g. 5, LT-0115 Vilnius, el. pašto adresu duomenuapsauga@westexpress.lt.