Asmens duomenų apsauga

Prašome susipažinti su UAB „West Express“ asmens duomenų apsaugos tvarka:

Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis į UAB Vestekspress adresu Stulginskio g. 5, LT-01115 Vilnius, el. pašto adresu duomenuapsauga@westexpress.lt.