Norite pasitarti ar gauti individualų pasiūlymą?
Susisiekite telefonu
+370 5 2190 769
arba parašykite mums:
Įveskite vardą.
Įveskite telefoną.
Įveskite El. paštą.
Įveskite žinutę.
Atsinaujinome!
Po daugiau nei šešerių metų atėjo metas atsinaujinti!
Atsižvelgdami į jūsų augančius poreikius atnaujinome savo internetinę svetainę, kuri tapo gerokai funkcionalesnė naudojimui ir žinoma patogesnė. Kviečiame susipažinti!
Nuolaidos kodas
Kelionės draudimas
Norėdami gauti tikslų kelionės draudimo pasiūlymą, turite įvesti draudžiamųjų keleivių asmens kodus. Draudimo pasiūlymą su tikslią kainą išsiųsime elektroniniu paštu.
  • Iš viso 0€
Sutarties sąlygos

Šis 76-asis dokumento leidimas galioja turizmo renginiams, užsakytiems nuo 02/07/06.
TUI Poland turizmo paslaugų teikimo sąlygos įsigyjant kelionės paketą
Prašome įdėmiai perskaityti ir susipažinti su TUI Poland Sp. z o.o., (būstinė Varšuvoje, Domaniewskiej g. 41, 02-672 Varšuva; įregistruota Mazovijos vaivadijos Turizmo organizatorių ir turizmo tarpininkų registre numeriu 726) kelionės paketo pardavimo sąlygomis. Turizmo paslaugų teikimo sutarties sudarymas yra tolygus visiškam pateiktų Kelionės paketo sąlygų, kurias gavote kelionės paketo pardavimo vietoje prieš sutarties pasirašymą, priėmimui. Kelionės paketo sąlygos susijusios su kelionėmis, kurių organizatorius yra TUI Poland Sp. z o.o. (toliau vadinama „TUIˮ).
1 TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
1.1 Kliento rezervuota galimybė įsigyti kelionės paketą laikoma preliminaria TUI turizmo paslaugų teikimo sutartimi (toliau vadinama „sutartimiˮ). Rezervacija gali būti pateikta raštu, žodžiu arba telefonu bei elektroniniu būdu per internetinį puslapį www.tui.pl arba mobiliosios programos pagalba. Internetinis puslapis www.tui.pl ir raštiška TUI informacija yra tik kvietimas sudaryti sutartį ir pagal Civilinio kodekso nuostatas nereiškia ofertos.
1.2 Pasirašydamas (Pareiškėjas) sutartį arba nedelsiant po to klientas patvarioje laikmenoje turi gauti visus dokumentus su informacine medžiaga apie užsakymą. Klientas gali reikalauti spausdintos sutarties jei ji buvo pasirašyta abiem šalims fiziškai esant toje pačioje vietoje tuo pačiu metu.
1.3 Klientas prisiima visą atsakomybę už pilnos kelionės paketo kainos sumokėjimą už visus sutartyje nurodytus dalyvius bei sumokėdamas kelionės paketo kainą (avansą ar pilną kainą) akceptuoja sutartį ir neprivalo jokiu kitu būdu išreikšti sutikimo jos sudarymui.
1.4 Klientas, kuris sudarė sutartį, tai atlieka ir visų kitų sutartyje nurodytų kelionės paketo dalyvių vardu ir tuo pačiu perima atsakomybę už tai, kad sutarties sąlygų laikysis ir tie dalyviai. Jis taip pat atsakingas už kelionės paketo dalyvių informavimą apie visas kelionės paketo detales.
1.5 Rezervaciją atliekantis asmuo turi būti bent 18 metų amžiaus.
2 MOKĖJIMAI
2.1 Klientas sumokėdamas avansą/pilną kainą už kelionės paketą bei visą sumą už sudarytą papildomą draudimą tuo pačiu sudaro sutartį. Avansas turi būti ne mažesnis, nei 25% (dvidešimt penki procentai) kelionės paketo kainos arba ne mažiau, nei 45% (keturiasdešimt penki procentai) įsigyjamo paketo kainos, kai tai yra Last Minute, TOP pasiūlymas, kai rezervuojamas tik skrydis, kelionė laivu (kruizas), rezervuojant pasiūlymo paketą, kai skrydis į vieną pusę arba į abi puses vykdomas avialinijomis: RYANAIR Limited, WIZZ AIR HUNGARY Ltd., ir kelionės paketų pasiūlymai, kai skrydis į vieną pusę ar į abi vykdomas QATAR AIRWAYS (QR), EMIRATES (EK), AIR FRANCE (AF), KLM ROYAL DUTCHAIRLINES (KL), SWISS INTERNATIONAL AIRLINES (LX), CONDOR (DE), ETIHAD AIRWAYS (EY), TAP PORTUGAL (TP), LOT POLISH AIRLINES (LO) LUFTHANSA (LH), THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (G), AIR MAURITUS (MK), SINGAPORE AIRLINES (SQ), AUSTRIAN AIRLINES (OS), FINNAIR (AY), TURKISH AIRLINES (TK), BANGKOK AIRWAYS (PG), KENYA AIRWAYS (KQ), PRECISION AIR (PW), SRI LANKAN AIRLINES (UL), AEGEAN AIRLINES (A3), BRITISH AIRWAYS (BA), FLYDUBAI (FZ), IBERIA (IB), AIR SEYCHELLES (HM) RYANAIR Limited, WIZZ AIR HUNGARY Ltd, avansas sudaro ne mažiau kaip 25 % (dvidešimt penki) kelionės paslaugų paketo kainos.. Likusią sumokėti sumą reikia sumokėti likus 40 dienoms iki kelionės pradžios. Avansą ir likusią kainos dalį reikia sumokėti pagal Kelionės paketo sąlygų 3.3 punkto nuostatas. Mokėjimo data laikoma diena, kai piniginės lėšos sumokamos tiesiogiai kelionės paketo pardavimo punkte arba lėšos patenka į TUI nurodytą banko sąskaitą. Tuo atveju, kai avansas nesumokamas laiku, laikoma, kad sutartis nėra sudaryta.
2.2 Tarpininkaujant TUI papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, gydymo išlaidų, tai pat kelionės atsisakymo išlaidų draudimas įsigyjamas mokant avansą ar visą kainą priklausomai nuo kelionės paketo rezervavimo laiko. Kitų TUI teikiamų paslaugų išlaidos, tokios kaip tarpininkavimas gaunant vizą, taip pat rezervavimas ir užklausos telefonu, nėra (jeigu internetiniame puslapyje www.tui.pl nėra jokios kitokios vienareikšmiškos informacijos) įskaičiuotos į kelionės paketo kainą. Taigi, jei tokios išlaidos atsirastų, jos turėtų būti apmokėtos kelionės paketo pardavimo punkte kartu apmokant kelionės paketo kainą. Klientas pradėjęs kelionę yra įpareigotas kartu su savimi turėti kelionės dokumentus. Kelionės dokumentai Klientui prieinami tinklalapyje my.tui.pl likus 5 dienoms iki kelionės paketo pradžios. Klientas yra įpareigotas savarankiškai juos atsispausdinti. Šiuo tikslu Klientas turėtų atvykti prie TUI registracijos stalelio vėliausiai likus 2 ar 3 valandoms iki skrydžio. Šis mokestis yra TUI patirtos išlaidos dėl dokumentų spausdinimo.
2.3 Jeigu kelionės kaina nebus pilnai sumokėta 2.1 punkte nurodytu laiku, sutartis gali būti nutraukta tą dieną, kai iki kelionės pradžios lieka 40 dienos. Tokiu atveju TUI pateiks Klientui reikalavimą padengti atsisakymo vykti į kelionę išlaidas, kurių dydis nurodytas ir apibrėžtas taisyklėmis Kelionės paketų sąlygų 6.2, 6.4 ir 6.5 punktuose.
2.4 Siekiant apdrausti galimus Klientų reikalavimus TUI nemokumo atveju, TUI pagal 2017 m. lapkričio 24 d. įstatymo dėl Kelionių ir su turizmu susijusių paslaugų 7 straipsnio 2 paragrafo 1-3 dalyse, nuostatas sudarė Draudimo sutartį - Garantija mūsų Klientams iš Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG (DRS), būstinė Miunchene. Draudimo sutarties sudarymo patvirtinimas yra Garantinis sertifikatas, kuris yra pateiktas Turizmo paslaugų sąlygose.
2.5 Siekiant apdrausti galimus Klientų reikalavimus dėl pinigų susigrąžinimo iš TUI, TUI informuoja, kad pagal 2017 m. lapkričio 24 d. įstatymo dėl Kelionių ir su turizmu susijusių paslaugų 2 skirsnio 7 straipsnio nuostatas, TUI moka nustatyto dydžio įnašus į Turistų Garantinį fondą. Kreipimosi dėl pinigų išmokėjimo procedūra pagal šią garantiją nustatyta 2017 m. lapkričio 24 d. įstatymo dėl Kelionių ir su turizmu susijusių paslaugų 2 dalyje.
3 PASLAUGOS, KAINOS
3.1 Turizmo paslaugų rūšis ir apimtis yra apibrėžta remiantis informacija patalpinta internetiniame puslapyje www.tui.pl. Prieš sutarties sudarymą TUI pasilieka sau teisę bet kuriuo metu keisti duomenis esančius internetiniame puslapyje www.tui.pl.
apie tai TUI praneš Pareiškėjui pagal 2017 m. lapkričio 24 d. turizmo renginių ir susijusių kelionės paslaugų įstatymo 40 str. 3 d.
3.2 Tik internetiniame puslapyje www.tui.pl pateikta informacija sutarties sudarymo metu yra sutarties dalis. Fakultatyvinių ekskursijų pirkimas naudojantis TUI Service Center, per TUI atstovą (rezidentą) bei internetiniame puslapyje https://www.gotui.com/pl/ nėra sutarties dėl dalyvavimo kelionių pakete dalis.
3.3 Kelionės paketo bei papildomų paslaugų kainos nurodytos internetiniame puslapyje www.tui.pl, turizmo paslaugų teikimo sąlygose bei kituose TUI Klientams perduodamuose dokumentuose, išreikštos zlotais (PLN). Leistinos šios mokėjimo formos: elektroninis pavedimas, mokėjimas kreditine kortele per TUI rezervacijų sistemą arba mokėjimo terminalą, įprastas banko pavedimas, grynieji.
3.4 Tuo atveju, kai mokama tiesiogiai kelionės paketo pardavimo punkte, galimas tik mokėjimas grynaisiais, tradiciniu pavedimu, kreditine kortele per mokėjimo terminalą arba atliekant šią operaciją per TUI rezervacijų sistemą, jeigu tas pardavimo punktas numato tokią galimybę. Nėra galimybės jungti įvairias mokėjimo formas pasirenkant mokėjimą kreditine kortele per TUI rezervacijų sistemą, kaip pvz. avansas sumokamas kreditine kortele per TUI rezervacijų sistemą, o likusi dalis mokama grynaisiais, arba avansas sumokamas grynaisiais ar pavedimu, o paskui likusi sumos dalis kreditine kortele per TUI rezervacijų sistemą. Kartą pasirinkto mokėjimo būdo keisti negalima, ar tai būtų keitimas iš mokėjimo grynaisiais biure į mokėjimą kreditine kortele ar atvirkščiai. Kuomet kreditinė kortelė nėra autorizuojama (mokant per terminalą ar per TUI rezervacijų sistemą), Klientas yra įpareigojamas reikalaujamą sumą sumokėti grynaisiais. Kreditinės kortelės sąskaita, kai mokama kreditine kortele per TUI rezervacijų sistemą, nuskaičiuojama avanso suma per vieną savaitę po sutarties sudarymo, tuo tarpu likusios kainos dalies nuskaičiavimas įvyksta likus maždaug 40 (keturiasdešimt) dienoms iki kelionės. Mokėjimas kreditine kortele per TUI rezervacijų sistemą galimas tuomet, kai iki sutarto kelionės paketo pradžios lieka mažiau nei 14 dienų. Mokėjimas elektroniniu pavedimu galimas sudarius sutartį online per www.tui.pl internetinį puslapį bei pardavimo punkte, jeigu toks pardavimo punktas numato tokią galimybę. Nėra galimybės mokėti kreditine kortele per TUI rezervacijų sistemą kuomet sutartis sudaroma online bei atliekant telefoninę rezervaciją.
3.5 TUI stengiasi pagal galimybes atsižvelgti į sutartyje nenumatytus ypatingus Klientų pageidavimus nenurodytus informacijose esančiose internetiniame puslapyje www.tui.pl, kaip pvz. kambariai vienas šalia kito, aukštas ar konkretus kambario numeris. Tik raštiškas TUI patvirtinimas dėl sutartyje nenumatyto Kliento pageidavimo yra pagrindas Klientui reikšti reikalavimus TUI atžvilgiu, kuomet pageidavimas neįgyvendinamas. Kai sutartyje nenumatytas Kliento pageidavimas neįgyvendinamas ir Klientas nėra gavęs raštiško TUI patvirtinimo, tokiu atveju tai negali būti pagrindas reikšti bet kokius reikalavimus TUI atžvilgiu.
3.6 TUI kaip kelionės paketo dalies neteikia globos nepilnamečiams asmenims bei asmenims, kurių atžvilgiu yra pagrindas riboti teisnumą. Šie asmenys gali dalyvauti kelionės pakete tik globojami suaugusių asmenų.
3.7 Tarptautinė atvykimo valanda dažniausiai prasideda po 15:00 valandos vietiniu laiku atvykimo dieną, tuo tarpu baigiasi išvykimo dieną 12:00 valandą vietos laiku. Kai kuriais atvejais galimybė pasinaudoti maitinimu gali būti ribojama dėl realių atvykimo valandų. Iki išvykimo valandos, kai baigiasi para viešbutyje, Klientas privalo kartu su savo bagažu palikti viešbučio kambarį. Tokiu atveju Klientas privalo savo bagažą palikti specialiai tam paskirtoje vietoje, jeigu tokią galimybę viešbutis siūlo.
3.8 Naminius gyvūnus leidžiama pasiimti tik tuo atveju, kai gaunamas raštiškas TUI patvirtinimas. Gyvūno transporto bei gyvenimo viešbutyje išlaidas pilnai apmoka Klientas. Klientas neturi galimybės pasiimti gyvūną, kai negauna raštiško TUI patvirtinimo ir tai negali būti pagrindas reikšti bet kokius reikalavimus TUI atžvilgiu.
4 PASLAUGŲ IR KAINŲ KEITIMAS
4.1 TUI pasilieka sau teisę iki kelionės pradžios keisti (pakelti) kelionės paketo sutartą kainą dėl transporto išlaidų padidėjimo (pvz. padidėjus mokesčiui už kurą ar kitus resursus), padidėjus mokesčiams ar rinkliavoms, įtrauktoms į Sutartį ir nustatytoms institucijų, kurios tiesiogiai nėra įtrauktos į kelionės paketo organizavimą, įskaitant turistinius mokesčius, oro uosto mokesčius, atvykimo ir išvykimo mokesčius jūrų ir oro uostose, valiutų, susijusių su kelionės paketu, kursų svyravimą. Kai yra poreikis kelti kainą, TUI kiekvieną kartą įsipareigoja informuoti Klientą laišku ar el. lašku pagrįsdamas kainos padidėjimą ir nurodydamas kaip padidėjimas buvo apskaičiuotas. Likus 20 ir mažiau dienų iki išvykimo datos sutartyje suderinta kaina su Klientu negali būti padidinta. Po Sutarties sudarymo iki išvykimo dienos sumažėjus pirmajame sakinyje išvardintoms išlaidoms, Klientas turi teisę į kelionės paketo kainos sumažinimą. Tokiu atveju TUI gali grąžinamą sumą sumažinti faktiškai patirtų administracinių išlaidų suma. Pareiškėjui pareikalavus, TUI pateikia administracinių išlaidų paskaičiavimo pagrindimą.
4.2 Jei TUI iki kelionės pradžios yra priverstas pakeisti esminę turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygą (taip, kaip nurodyta 2017 m. lapkričio 24 d. įstatymo dėl Kelionių ir su turizmu susijusių paslaugų 40 straipsnio 1 paragrafo 1 dalyje arba negali įvykdyti specialių reikalavimų, apie kuriuos kalbama šių sąlygų 3.5 straipsnyje arba pasiūlo padidinti kainą daugiau nei 8% visos paketo vertės pagal šių sąlygų 4.1. punktą, TUI privalo nedelsiant informuoti Klientą laišku ar el. paštu informuodamas apie pokyčius ir jų poveikį kelionės kainai. Tokiu atvejui TUI gali pasiūlyti Klientui alternatyvų tokios pat ar aukštesnės kokybės kelionės paketą. Gavęs tokią informaciją Klientas per septynias dienas privalo raštu informuoti pardavimo punktą, kuriame sudarė Sutartį, ar priima siūlomą pakeitimą, ar atsisako sudarytos sutarties ir jam grąžinamos sumokėtos sumos, ar priima pasiūlytą alternatyvų kelionės paketą. Klientas, kuris priima siūlomus pakeitimus sutartyje neturi teisės reikalauti kompensacijos šiuo pagrindu. Jeigu Sutarties pakeitimai ar alternatyvus kelionės paketas yra sumažina kelionės paketo kokybę ar vertę, Klientas turi teisę į kainos sumažinimą.
4.3 Jei Sutartis nutraukiama Klientui pasirinkus atgauti visus sumokėtus pinigus, TUI grąžina pinigus ne vėliau nei per 14 dienų.
4.4. Iki Kelionės pradžios TUI turi teisę pakeisti neesminę Sutarties sąlygą informuotama Klientą apie tai laišku ar el. paštu.
5 NUOLAIDOS VAIKAMS
5.1 Tuo atveju, kai kelionės paketo dalyvis yra vaikas, Pareiškėjas privalo apie tai informuoti, nurodyti vaiko amžių bei tikslią gimimo datą ir pateikti atitinkamą tai pagrindžiantį dokumentą. TUI turi teisę patikrinti vaiko amžių pagal asmens dokumentus. Kuomet vaiko amžius neatitinka nurodyto, TUI bus įgaliotas paskaičiuoti ir pareikalauti teisingos kelionės paketo kainos kartu su 250 PLN administravimo mokesčiu. Šis mokestis atitinka TUI patirtas išlaidas dėl pakeitimų. Klientas gali kreiptis į TUI prašydamas pateikti individualius paskaičiavimus dėl mokesčio. Vaiko amžius suteikiantis teisę gauti nuolaidą yra vertinamas kelionės pabaigos dieną.
5.2. Vaikas iki 2 metų amžiaus kelionės metu neturi savo atskiros sėdimos vietos. Vaikas, kuriam kelionės paketo metu sukanka 2 metai, grįžtamojo reiso metu privalo turėti atskirą sėdimą vietą – todėl būtina jam nupirkti bilietą atgaliniam skrydžiui.
6 ATSISAKYMAS IŠ DALYVIO PUSĖS, SUTARTIES PAKEITIMAS, PAKAITINIAI ASMENYS
6.1 Prieš kelionės pradžią Klientas turi teisę nutraukti Sutartį. Pareiškimą dėl kelionės atsisakymo Pareiškėjas privalo pateikti raštu pardavimo punkte, kuriame sudarė Sutartį. Nutraukimo data laikoma jo pateikimo diena pardavimo punktui, kuriame buvo sudaryta sutartis.
6.2 Jeigu Klientas atsisako dalyvauti kelionės pakete arba dėl priežasčių nepriklausomų nuo TUI nedalyvauja kelionės pakete, tuomet TUI turi teisę reikalauti iš jo sumokėti visus draudimo mokesčius bei faktiškai patirtų išlaidų sumas, kurios ne didesnės, nei nurodyta vadovaujantis taisyklėmis apibrėžtomis šių sąlygų 6.4 ir 6.5 punktuose, ir kurios buvo patirtos rengiant kelionės paketą. Atliekant priklausančių sumų paskaičiavimą atsižvelgiama ir į sutaupytas išlaidas, taip pat į galimybę alternatyviai panaudoti turizmo paslaugas. Klientui pareikalavus, TUI privalo pagrįsti Sutarties nutraukimo mokesčius. Mokesčiai atimami iš už kelionės paslaugų paketą sumokėtos sumos. Likusi suma Klientui turi būti grąžinta per 14 dienų nuo tada, kai Klientas nutraukė Sutartį. Punktas netaikomas jei Turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymas nustato, kad Sutarties nutraukimas ar pasitraukimas iš Sutarties turi būti nemokamas.
6.3 Klientas apmoka kelionės atsisakymo išlaidas, jei neatvyko laiku į oro uostą arba kelionės paketo pradžios vietą, laiku nurodytu kelionės dokumentuose arba kai jis kelionės paketo negali pradėti dėl to, kad neturi dokumentų, pvz. paso ar būtinos vizos. Jeigu Klientas neinformavo TUI apie savo atsisakymą dalyvauti kelionės pakete prieš išvykimą (registraciją kelionės paketo ar atskiros turizmo paslaugos atveju), tai privalo raštu informuoti pardavimo punktą, kuriame sudarė sutartį, apie tai, kad tokiame kelionės pakete nedalyvauja/atsisako turizmo paslaugos.
6.4 Atsisakymo dalyvauti kelionės pakete išlaidos už vieną asmenį standartiškai yra:
- likus 36 dienai iki kelionės pradžios 25% nustatytos kainos
- nuo 35 dienų iki kelionės pradžios 40% nustatytos kainos
- nuo 24 dienoms iki kelionės pradžios 50% nustatytos kainos
- nuo 17 dienų iki kelionės pradžios 60% nustatytos kainos
- nuo 10 dienų iki kelionės pradžios 80% nustatytos kainos
- nuo 3 dienoms iki kelionės pradžios 90% nustatytos kainos.
6.5 Atsisakymo išlaidos sudarančios išimtis standartinei taisyklei apibrėžtai 6.4 punkte yra:
A. Last minute, TOP, dienos, ypatingi pasiūlymai, pasiūlymai taupiems, kelionė laivu (kruizas):
- likus 36 dienai iki kelionės pradžios 45% nustatytos kainos
- nuo 35 dienų iki kelionės pradžios 55% nustatytos kainos
- nuo 24 dienoms iki kelionės pradžios 65% nustatytos kainos
- nuo 17 dienų iki kelionės pradžios 75% nustatytos kainos
- nuo 10 dienų iki kelionės pradžios 85% nustatytos kainos
- nuo 3 dienoms iki kelionės pradžios 95% nustatytos kainos
B. Tuo atveju, kai sutarties objektas yra skrydis užsakomuoju lėktuvu:
- likus 36 dienai iki kelionės pradžios 45% nustatytos kainos
- nuo 35 dienų iki kelionės pradžios 50% nustatytos kainos
- nuo 14 dienų iki kelionės pradžios 75% nustatytos kainos
- kelionės pradžios dieną 95% nustatytos kainos
B taisyklė galioja tik tuomet, kai atsisakoma skrydžio užsakytu lėktuvu, kurie įsigyti kaip atskira paslauga ir netaikoma, kai atsisakoma kombinuotų kelionės paketų, kuriems galioja atskiros 6.4 ir 6.5 punktų, A ir C papunkčių nuostatos.
C. Norint užsisakyti kelionės paketą su maršrutiniais skrydžiais, kur skrydis į vieną pusę arba į abi puses vyksta vykdant reguliariuosius skrydžius oro linijomis: QATAR AIRWAYS (QR), EMIRATES (EK), AIR BERLIN (AB), AIR FRANCE (AF), KLM ROYAL DUTCHAIRLINES (KL), SWISS INTERNATIONAL AIRLINES (LX), ETIHAD AIRWAYS (EY), TAP PORTUGAL (TP), LOT POLISH AIRLINES (LO) LUFTHANSA (LH), THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG), AIR MAURITUS (MK), SINGAPORE AIRLINES (SQ), AUSTRIAN AIRLINES (OS), FINNAIR (AY), TURKISH AIRLINES (TK), BANGKOK AIRWAYS (PG), KENYA AIRWAYS (KQ), PRECISION AIR (PW), SRI LANKAN AIRLINES (UL), AEGEAN AIRLINES (A3),BRITISH AIRWAYS (BA), FLY DUBAI (FZ), IBERIA (IB), AIR SEYCHELLES (HM) RYANAIR Limited, WIZZ AIR HUNGARY Ltd:
- likus 36 dienoms iki kelionės paslaugų paketo pradžios 25% nustatytos kainos
- nuo 35 dienos iki kelionės paslaugų paketo pradžios 40% nustatytos kainos
- nuo 24 dienos iki kelionės paslaugų paketo pradžios 50%. nustatytos kainos
- nuo 17 dienos iki kelionės paslaugų paketo pradžios 60%. nustatytos kainos
- nuo 10 dienos iki kelionės paslaugų paketo pradžios 80%. nustatytos kainos
- nuo 3 dienos iki kelionės paslaugų paketo pradžios arba jai neprasidėjus 90% nustatytos kainos
Šie mokesčiai prilygsta išlaidoms, kurias patiria TUI. Kelionės paketų žemiau nurodytuose regionuose atveju: Šri Lanka (CMB), Tailandas (BKK ir HKT, KBV), Zanzibaras (ZNZ), Mauricijus (MRU), Seišeliai (SEZ), Maldyvai (MLE), Balis (DPS) atsisakymo išlaidos bus
skaičiuojamos pagal 6.5 punkto A papunktį. Išimtis yra regionai Šri Lanka (CMB), Tailandas (HKT), Mauricijus (MRU), Zanzibaras (ZNZ) tuo atveju, kai skrydžiai į abi puses vykdomi šių užsakomųjų skrydžių oro linijų: TUIflyNetherlands, Travel Service, EnterAir, SunExpress, Norwegian, Corendon Airlines, PegasusAirlines, Ryanair Sun ir Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Bulgarian Air Charter, Bulgaria Air, Blue Panorama Airlines, OnurAir
6.6 Klientas turi teisę nutraukti Sutartį iki kelionės pradžios be anuliavimo mokesčių kilus nenugalimos jėgos aplinkybėms paskirties vietoje ar netoli jos, kurios iš esmės veikia kelionės paketo organizavimą ar atvykimą į paskirties vietą. Klientas turi teisę tik į sumokėtas sumas, tačiau neturi teisės į papildomą kompensaciją ar žalos atlyginimą.
6.7 Klientui pageidaujant, pagal galimybes, jei yra laisvų vietų, yra galimybė vieną kartą nemokamai keisti sutartį, jeigu apie pakeitimą pranešama likus 40 dienos iki kelionės pradžios arba iki paslaugos teikimo pradžios tuo atveju, kai kelionės paketas susijęs su namo, apartamento ar atostogų buto naudojimu (atvykimas savo nuožiūra). Tuo atveju, kai skirtumas esant pirmam pakeitimui sudaro daugiau nei 10 proc., pakeitimai galimi tik nutraukus iki to laiko galiojusią sutartį, pagal Kelionių paslaugų paketų sąlygų 6.2, 6.4, 6.5 punktuose nustatytas sąlygas, tuo pačiu sudarant naują sutartį, pagal kurią Klientas įsipareigoja sumokėti kelionės paslaugų paketo / kelionės paslaugos kainą, nurodytą naujoje sutartyje. Tuo atveju, kai sutartis keičiama į brangesnę, Klientas turi sumokėti kainų skirtumą paskaičiuotą pagal kainas, galiojančias keitimo dieną. Kai sutartis keičiama į pigesnę, kainos skirtumas negali būti didesnis, nei 10% pirminės kainos (pagal pradinę Sutartį). Kiekvieno kito pakeitimo atveju (pradedant nuo antro), nepaisant kainos skirtumo, t.y. gali būti mažesnis arba didesnis nei 10%, apie kurį pranešama likus daugiau nei 40 dienų iki kelionės pradžios arba iki paslaugos teikimo pradžios tuo atveju, kai kelionės paketas susijęs su namo, apartamento arba atostogų buto (atvykimas savo nuožiūra) naudojimu bei kai sutartis keičiama mažiau nei 40 dienos iki išvykimo dienos arba iki paslaugos teikimo pradžios, kai kelionės paketas susijęs su namo, apartamento ar atostogų buto (atvykimas savarankiškas) naudojimu, pakeitimai gali būti atlikti tik nutraukus esamą sutartį vadovaujantis šių sąlygų 6.2, 6.4, 6.5 punktuose apibrėžtomis sąlygomis ir tuo pačiu sudarant naują sutartį, kuria vadovaujantis Klientas yra įpareigojamas sumokėti kainą už kelionės paketą, kuri nurodyta naujoje sutartyje. Kai pakeitimas daromas Kliento pageidavimu kelionės paketo sutartyje apimančioje skrydį lėktuvu, ir yra susijęs su atvykimu savarankiškai arba atvirkščiai, taip pat kai pakeitimai susiję su sezonų keitimu, tai pakeitimas galimas tik nutraukus esamą sutartį vadovaujantis Kelionės paketo sąlygų 6.2, 6.4, 6.5 punktuose apibrėžtomis taisyklėmis ir sudarant naują sutartį, kuria vadovaujantis Klientas yra įpareigojamas sumokėti kainą už kelionės paketą nurodytą naujoje sutartyje. Sutarties keitimas negalimas kelionės paketų žemiau nurodytuose regionuose atveju: Šri Lanka (CMB), Tailandas (BKK, HKT, KBV), Zanzibaras (ZNZ), Mauricijus (MRU), Seišeliai (SEZ), Maldyvai (MLE), Balis ( DPS) bei tuo atveju, kai keliaujama laivu. Išimtį sudaro regionai Šri Lanka (CMB), Tailandas (HKT), Mauricijus (MRU), Zanzibaras (ZNZ) tuo atveju, kai skrydžiai į abi puses vykdomi šių užsakomųjų skrydžių oro linijų: TUIflyNetherlands, Travel Service, EnterAir, SunExpress, Norwegian, Corendon Airlines, PegasusAirlines, Ryanair Sun ir Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Bulgarian Air Charter, Bulgaria Air, Blue Panorama Airlines, OnurAir. Kelionių paslaugų paketo, kur skrydis į vieną arba abi puses vykdomas oro linijomis RYANAIR Limited, WIZZ AIR HUNGARY Ltd., atveju sutarties keisti negalima.
6.8 Kalbant apie sutarties pakeitimą Pareiškėjo prašymu, minimą sutarties 6.7 punkte, turima omenyje, pvz. buvimo vietos, kelionės trasos, kelionės paketo trukmės, maitinimo, kambario, dalyvių skaičiaus bei kelionės paketo programos keitimą. Jeigu sudarytoje sutartyje numatyta, kad tam tikrame kelionės pakete turi dalyvauti keli dalyviai, tai atsisakius vykti arba atsiradus papildomai bent vienam dalyviui tame kelionės pakete, taip pat dalyvio amžiaus keitimo atveju įgalioja TUI pakartotinai apskaičiuoti kainą už dalyvavimą šiame kelionės pakete. Naujas kainos apskaičiavimas atliekamas pagal galiojančias kainas, prieinamas internetiniame puslapyje www.tui.pl
6.9 Iki kelionės paketo pradžios Pareiškėjas turi teisę perduoti Sutartyje numatytas teises ir pareigas asmeniui, galinčiam ir sutinkančiam prisiimti įsipareigojimus pagal Sutartį. Tik sutartį pasirašęs klientas turi teisę pateikti prašymą pakeisti Sutarties šalį. Pareiškėjas privalo informuoti TUI apie dalyvio pakeitimą raštu ar el. laišku ne vėliau nei likus 7 dienoms iki kelionės pradžios. Teisių ir pareigų perdavimas gali kainuoti papildomai. Kelionės dalyvio keitimas likus 40 dienų iki kelionės pradžios yra nemokamas. Už pakeitimus likus mažiau, nei 40 dienų iki išvykimo datos, TUI ima 250 PLN administravimo mokestį už asmenį, kuris lygus TUI patirtoms išlaidoms dėl keitimo. Kai kalbama apie skrydžius reguliariomis oro linijomis, plaukimą laivu (kruizas) arba kelionės paketus į kuriuos įeina skrydis reguliariaisiais reisais ar skrydis į vieną arba abi puses oro linijomis RYANAIR Limited, WIZZ AIR HUNGARY Ltd., tai toks pakeitimas negalimas, nebent Klientas gaus raštišką TUI patvirtinimą apie galimybę įvykdyti dalyvio pakeitimą ir su tuo susijusių išlaidų dydį. Už kelionės paketo išlaidų ir papildomų išlaidų, susijusių su pavaduojančio asmens keitimu, apmokėjimą solidariai atsako Klientas ir jį keičiantis dalyvis.
6.10 Kai rezervuojamas pats skrydis užsakytu lėktuvu pagal akcijos pasiūlymą, grįžimo termino keitimas prasidėjus kelionės paketui nėra įmanomas. Kuomet rezervuojamas skrydis oro linijomis, grįžimo termino arba oro uostų keitimai prasidėjus kelionės paketui nėra įmanomi, nebent TUI pavyks gauti raštišką oro linijų patvirtinimą, kad toks pakeitimas galimas ir Klientas raštu patvirtins, kad padengs išlaidas susijusias su tokiu pakeitimu.
6.10 Kai rezervuojamas tik užsakomasis skrydis pagal reklaminį pasiūlymą (perkama atskira turistinė paslauga), po išvykimo dienos negalima keisti grįžimo datos ar oro uosto. Kai užsakomas tik skrydis reguliariosiomis avialinijomis grįžimo datos ar oro uosto keitimas negalimas, nebent TUI pavyksta gauti rašytinį aviakompanijos patvirtinimą, kad toks keitimas galimas, o Klientas raštu patvirtina papildomų tokio keitimo išlaidų apmokėjimą. 6.11.Visi mokėjimai susiję su Sutarties atsisakymu ir keitimu, tai pat mokesčiai pritaikant kelionės paketą individualiems poreikiams turi būti apmokėti nedelsiant.
6.12 Kai paskaičiuojamas administravimo mokestis, Klientas turi teisę gauti individualų išlaidų, susijusių su administravimo mokesčio skaičiavimu, paskaičiavimą.
7 KELIONĖ LĖKTUVU
7.1 Nuo 2006-07-16 kelionės organizatorius yra įpareigotas pagal 2005-12-14 reglamentą EG/2111/2005 informuoti keleivius, kurie naudojasi oro transportu, apie oro vežėją, kuris vykdo pervežimą. Jeigu sutarties sudarymo dieną oro vežėjas dar nėra žinomas, tai organizatorius įsipareigoja laikinai nurodyti numanomą vežėją. Kai galutinai sužinomas vežėjas, organizatorius nedelsiant informuos apie tai Klientą per pardavimo punktą, kuriame Klientas įsigijo kelionės paketą. Tuo atveju, kai keičiamas vežėjas po sutarties sudarymo Klientą apie tai nedelsiant informuos TUI. TUI pasilieka sau galimybę keisti oro vežėjus ir skrydžių numerius. Oro vežėjų sąrašas, kuriems draudžiama vykdyti vežimus bendrijoje yra Civilinės aviacijos tarnybos tinklalapyje.
7.2 Kai kuriais atvejais atvykimas į paskirties vietą galimas naktinėmis valandomis, o grįžimas ryte. Pirma ir paskutinė kelionės paketo diena yra skirta nuvykimui į paskirties vietą ir grįžimui iš jos.
7.3 Kai kurių skrydžių atveju yra galimybė rezervuoti konkrečias vietas lėktuve už papildomą mokestį nurodytą internetiniame puslapyje www.tui.pl. Informacija apie tokią galimybę prieinama internetiniame puslapyje www.tui.pl. Jei vietos lėktuve rezervacija nepavyksta,
mokestis už vietų rezervavimą lėktuve pilnai grąžinamas Klientams vadovaujantis skundų pateikimo procedūra įlaipinimo talono (boarding pass) pagrindu.
7.4 Užsakomųjų skrydžių atveju vykdant kelionės paketą (apgyvendinimas ir skrydis) dalyvis gali pasiimti vieną registruotą bagažą (priduodamas bagažo registracijos metu) bei vieną rankinį bagažą už kelionės paketo kainą, leistinas bagažų svoris nurodytas internetiniame puslapyje https://www.tui.pl/podroz-z-tui/linie-lotnicze, oro linijų bendrovių bendrosiose vežimo sąlygose bei kelionės dokumentuose. Užsisakant turizmo paslaugą – tik užsakomąjį skrydį, registruotam bagažui taikomas papildomas mokestis. Mokesčio dydis nurodytas internetiniame puslapyje: https://www.tui.pl/podroz-z-tui/linie-lotnicze. Maršrutinių (reguliariųjų) skrydžių atveju, vykdant kelionės paketą su oro linijų bendrovėmis: QATAR AIRWAYS (QR),EMIRATES (EK), AIR BERLIN (AB), AIR FRANCE(AF), KLM ROYAL DUTCHAIRLINES (KL), SWISS INTERNATIONAL AIRLINES (LX), ETIHAD AIRWAYS (EY), TAP PORTUGAL (TP), LOT POLISH AIRLINES (LO) LUFTHANSA (LH), THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG), AIR MAURITUS (MK),SINGAPORE AIRLINES (SQ), AUSTRIAN AIRLINES(OS), FINNAIR (AY), TURKISH AIRLINES (TK), BANGKOK AIRWAYS (PG), KENYA AIRWAYS (KQ), PRECISION AIR (PW), SRI LANKAN AIRLINES (UL), AEGEAN AIRLINES (A3),BRITISH AIRWAYS (BA), FLY DUBAI (FZ), IBERIA (IB), AIRSEYCHELLES (HM) RYANAIR Limited, WIZZ AIR HUNGARY Ltd., registruoto bagažo limitai nurodyti bendrosiose vežėjo sąlygose, kurios prieinamos https://www.tui.pl/podroz-z-tui/linie-lotnicze. Informacija apie galimybes vežtis registruotą bagažą ir jo limitus pateikta pasiūlyme. Vaikai iki 2 metų amžiaus negali turėti atskiro registruoto bagažo.
7.5 Likus 48 valandoms iki skrydžio Klientui rekomenduojama pasitikrinti išvykimo laiką kelionės paketo pardavimo punkte arba tinklapyje my.tui.pl. Apie grįžimo laiką TUI informuoja informacinėje knygoje viešbutyje ir tinklapyje www.tuitransfer.com. Tuo atveju, kai sudaroma sutartis, kurios objektas yra tik skrydis lėktuvu, Klientas yra įpareigotas patikrinti išvykimo laiką pardavimo punkte, TUI rezervacijų centre numeriu +48 22 255 03 01 arba tinklalapyje my.tui.pl likus 48 valandoms iki išvykimo, o grįžimo laiką pagal kelionės dokumentuose pateiktą informaciją.
7.6 Klientai dalyvaujantys kelionės pakete apimančiame skrydį lėktuvu arba klientai, kurie sudarė sutartį dėl turizmo paslaugos, kurios dalykas yra tik skrydis lėktuvu, privalo atvykti į oro uostą bent dvi ar tris valandas prieš planuojamą išvykimą pagal informaciją nurodytą kelionės dokumentuose.
7.7 Ypatingo pobūdžio bagažo (sporto įranga, invalido vežimėliai ir pan.) vežimas leistinas anksčiau apie tai pranešus kelionės punkte, kuriame buvo sudaryta sutartis, už papildomą mokestį. Informacija apie tokio pobūdžio vežimo kainas prieinama oro linijose, kurios atsakingos už vežimo organizavimą ir įvykdymą, kaip ir mokesčių paskaičiavimą. Ypatingo bagažo vežimas iš paskirties oro uosto į viešbutį ar vietą, į kurią pagal sutartį vyksta Klientas, vykdomas Kliento sąskaita ir rizika. Gyvūnų pervežimas galimas tik anksčiau apie tai pranešus ir gavus oro linijų patvirtinimą už papildomą mokestį. Tokiu atveju taikomos Kelionės paketų sąlygų 3.7 nuostatos.
7.8 Pinigų, vertingų daiktų, technikos prietaisų ir vaistų, esančių transportui perduotame bagaže, praradimo rizika atitenka Klientui. Galima žala padaryta oro transporto metu šalinama pagal oro vežėjui galiojančius teisės aktus. Vertingų daiktų pervežimas (pinigai, vaistai, elektronikos prietaisai, brangenybės ir pan.) galimas tik registruotame bagaže.
8 PAGALBA, ĮTRAUKTA Į KELIONĖS PAKETĄ
Kelionės, kurią organizuoja TUI, TUI atstovauja TUI Destination Experiences, adresas: Parc Bit Edificio SM2, Calle Rita Levi, 07121 Palma de Mallorca, Spain. Su TUI atstovu galima susisiekti per TUI paslaugų centrą telefonu +48222043596, SMS žinute (tel. Nr. +48 799448800), el. paštu servicePL@tui.com. Detalią informaciją apie TUI atstovus įvairiose paskirties vietose galima rasti www.tui.pl. Tikslią informaciją dėl atstovo teikiamos pagalbos tam tikrose buvimo vietose ir kalbos reikalavimų rasite internetiniame puslapyje www.tui.pl, skyriuje TUI pagalba atostogų metu https://www.tui.pl/podroz-z-tui/opieka-podczas-wypoczynku.
9 KELIONĖS PRATĘSIMAS KELIONĖS METU
Jeigu Klientai ketina pratęsti kelionę jos metu, Klientų prašoma iš anksto susisiekti su kelionės organizatoriaus atstovu. Kelionės prailginimas galimas tik tuomet, kai yra laisvų apgyvendinimo vietų, laisvų vietų lėktuve ar kitoje transporto priemonėje. Klientas yra įpareigotas sumokėti už pratęstą kelionę grynaisiais vietoje. Tuo atveju, kai dėl viešnagės pratęsimo bus pakeistas oro uostas, Klientas negali teikti reikalavimų dėl pakaitinės transporto priemonės užtikrinimo. Išlaidos už viešnagės pratęsimą apskaičiuojamos pagal sezoninius dienos tarifus. Tokiu atveju prašome patikrinti draudimo bei vizos, jei yra, galiojimą bei sąlygas.
10 INDIVIDUALŪS KELIONĖS PAKETAI
Klientas gali kreiptis į TUI su prašymu suorganizuoti individualią kelionę. Jeigu tokios kelionės suorganizavimas įmanomas, TUI kiekvieną kartą paskaičiuoja administravimo mokestį, kurio dydis 150 PLN už asmenį. Jeigu individualios kelionės trukmės laikas skiriasi nuo dažniausiai pasitaikančios savaitės kelionės, skaičiuojamas papildomas mokestis, kurio dydis 150 PLN už asmenį. Šis mokestis yra lygus TUI patirtoms išlaidoms už individualaus kelionės paketo suorganizavimą. Klientas gali pareikalauti TUI pateikti individualų išlaidų, patirtų organizuojant individualią kelionę, paskaičiavimą.
11 SPECIALIOS SĄLYGOS KLIENTAMS, KURIE NAUDOJASI BUTAIS, ATOSTOGŲ NAMŲ APARTAMENTAIS (ATVYKIMAS SAVARANKIŠKAS)
11.1 Butai, apartamentai ir atostogų namai gali būti užimami tik tokio kiekio suaugusiųjų asmenų ir vaikų, kuris patvirtintas sutartyje. Kiekvienas Klientas yra įpareigotas palaikyti švarą ir tvarką apgyvendinimo vietoje bei patalpose, kurios skirtos bendram naudojimui.
11.2 Naminiai gyvūnai gali būti laikomi butuose, apartamentuose ir namuose tik tokiu atveju, kai informacija internetiniame puslapyje www.tui.pl aiškiai numato tokią galimybę. Jei Klientas neturi galimybės pasiimti su savimi gyvūno, tai nėra pagrindas reikšti bet kokius reikalavimus TUI.
11.3 Informacijoje pateiktoje internetiniame puslapyje www.tui.pl perduodant raktus gali atsirasti pareiga Klientui sumokėti atitinkamą užstatą siekiant apdrausti galimai padarytos žalos apmokėjimą. Užstato grąžinimas arba atskaitymas vykdomas išvykstant iš apgyvendinimo vietos ir perduodant naudojamas patalpas tokios būklės, kokia numatyta sudarytoje sutartyje.
11.4 Klientai yra įpareigoti laikytis nustatyto atvykimo ir išvykimo iš apgyvendinimo vietos laiko bei keičiant tą laiką yra įpareigoti informuoti apie tai organizatoriaus atstovą kuo anksčiau, tai yra taip, kad leistų TUI atitinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus Kliento atžvilgiu.
11.5 Tuo atveju, kai sutartis susijusi su apgyvendinimu butuose, apartamentuose arba atostogų namuose papildomos neprivalomos išlaidos nėra įtrauktos į kelionės paketo kainą. Jeigu internetiniame puslapyje www.tui.pl nėra informacijos, kad jos įskaičiuotos į kelionės paketo kainą, tai tokie mokesčiai mokami vietoje.
12 SKUNDAI DĖL BAGAŽO
12.1 Skrydžiai yra vykdomi vadovaujantis tarptautinių sutarčių, sudarytų Varšuvoje ir Hagoje, papildomų susitarimų dėl skrydžių į JAV bei Kanadą bei 1999 m. gegužės 28 d. Monrealio konvencijos sąlygomis ir tvarka. Apie bet kokią žalą Kliento bagažui, atsiradusią vežimo oru metu turi būti pranešta tiesiogiai aviakompanijos atstovui prieš tai užpildžius Nuosavybės sugadinimo ataskaitą (Proberty Irregularity Report (PIR)). Jei bagažas yra sugadintas, skundas turi būti pateiktas raštu aviakompanijos agentūrai per 7 dienas po sugadinto bagažo atsiėmimo ar per 21 dieną po bagažo praradimo.
13 DRAUDIMAS KELIONĖS METU
13.1 Visi TUI Poland Klientai, užsakantys kelionės užsienyje paketą, yra apdrausti pagrindiniu medicininių išlaidų ir nelaimingų atsitikimų draudimu.
13.2 Draudimo suma už pagrindinį draudimą numatytą Bendrose draudimo sąlygose „Allianz TUI Poland Klientamsˮ, kurios sudaro draudimo sutarties Nr. 132298, sudarytos 2016-08-18 su Draudimo ir perdraudimo įmone ALIANZ SPÓŁKA AKCYJNA, būstinė Varšuvoje, priedą, yra atitinkamai tokia:
-gydymo išlaidos (įskaitant laisvalaikio sportą) ir pagalba iki 40 000 PLN
- transporto ir repatriacijos išlaidos (įtraukta į gydymo išlaidų draudimą)
- asmeninis nelaimingų atsitikimų draudimas:
- ilgalaikė žala sveikatai pagal draudiko lentelę iki 20 000 PLN;
- mirties atveju 10 000 PLN ;
- paieškos ir gelbėjimo išlaidos iki 22 000 PLN;
- ambulatorinio gydymo išlaidos iki 5000 PLN;
- medicininės išlaidos su 200 PLN išskaita.
13.3 TUI rekomenduoja visiems savo Klientams įsigyti papildomą platesnės apimties draudimą, pagal standartinį variantą, optimalius variantus (optimalus draudimas, optimalus draudimas su atsisakymu 100%) bei išplėsti draudiminę apsaugą all inclusive draudimu. Papildomai yra galimybė praplėsti draudiminę apsaugą dėl išlaidų, patirtų dėl kelionės atsisakymo arba ankstesnio grįžimo iš kelionės 80% arba 100%. Informacija susijusi su šia draudimo rūšimi teikiama pardavimo punkte.
13.4 Tikslus draudimo variantų apimties aprašymas: pagrindinio, standartinio, bei kelionės atsisakymo ar ankstesnio grįžimo iš kelionės draudimo yra Bendrose sąlygose „Allianz TUI Poland klientamsˮ TUiR Allianz, būstinė Varšuvoje, yra Kelionės paketų sąlygose.
13.5 Pagal draudimą sudarytą tarpininkaujant TUI neišduodamas atskiras polisas, rezervacijos numeris tuo pačiu yra ir draudimo poliso numeris.
14 SUTARTIES NUTRAUKIMAS KELIONĖS ORGANIZATORIAUS INICIATYVA
14.1 Jei nesurinktas minimalus turistų skaičius (kaip reikalaujama ar nurodyta www.tui.pl) arba, skrydžio lėktuvu atveju turistų skaičius yra mažesnis nei 140 asmenų, TUI turi teisę nutraukti sutartį pateikdamas Klientui atitinkamą pareiškimą raštu ne vėliau, nei:
a) 20 dienų iki išvykimo kelionės paketų, ilgesnių nei 6 dienos, atveju;
b) 7 dienoms iki išvykimo kelionės paketų, 2-6 dienų trukmės paketų atveju;
b) 48 valandoms iki išvykimo kelionės paketų, trumpesnių nei 2 dienos paketų atveju;
jei nebuvo pasiektas reikiamas apibrėžtas ar internetiniame puslapyje www.tui.pl nurodytas minimalus kelionės dalyvių skaičius, ar jei dalyvių skaičius paketuose, į kuriuos įeina vežimas oru, neviršija 140 asmenų.
14.2 TUI turi teisę nutraukti Sutartį iki kelionės pradžios raštu apie tai pranešdama Klientui nedelsiant, kai TUI Sutarties negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių negalėjo iš anksto numatyti ir išvengti.
14.3 Jeigu sutartis nutraukiama dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 14.1 ar 14.2 punktuose, TUI per 14 dienų nuo nutraukimo grąžina sumokėtas sumas be papildomo žalos atlyginimo ar kompensacijos.
15 NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
15.1 Jei TUI negali užtikrinti Kliento grįžimo pagal Sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, TUI laikotarpiui iki 3 nakvynių prisiima papildomas išlaidas dėl jei įmanoma, tokios pat kategorijos, kaip nurodyta Sutartyje, apgyvendinimo.
15.2 Apgyvendinimo trukmės ribojimas, nurodytas 15.1 strapsnyje negalioja riboto judrumo asmenims, taip kaip apibrėžta 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EC) Nr 1107/2006 dėl neįgaliųjų ir riboto judrumo asmenų teisių keliaujant oro transportu 2(a) straipsnyje (EU OJ L 204, 2006 m. liepos 26 d.) bei juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams bei asmenims reikalingiems ypatingos pagalbos, jei TUI apie šių žmonių situaciją buvo informuotas bent 48 val. iki išvykimo.
16 ATSAKOMYBĖ
16.1 TUI atsako už tinkamą paslaugų vykdymą pagal Sutartį. Jei bet kurios turizmo paslaugos teikiamos ne pagal Sutartį ar nevykdomos bet kurios Sutarties sudedamosios dalys, taikomas Turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymo 48 straipsnis. TUI atsako už netinkamą Sutarties vykdymą pagal Turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymo 50 straipsnį.
16.2 TUI nedelsiant suteikia reikiamą pagalbą Klientui iškilus sunkumams, įskaitant atvejus, kai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių neįmanoma užtikrinti grįžimo į šalį pagal Sutartį. Konkrečiai ši pagalba gali reikšti reikiamos informacijos apie sveikatos paslaugas, vietos atsakingas institucijas ir konsulinę pagalbą suteikimą, pagalbą naudojant nuotolinio susisiekimo priemones, įskaitant elektronines ir naudojantis alternatyviomis paslaugomis. Jei sunkumai kilo išimtinai dėl dalyvio kaltės, TUI gali pareikalauti mokesčio už pagalbą, kuris negali būti didesnis nei faktiškai TUI patirtos išlaidos.
16.3 Klientas neturi teisės į kompensaciją ar nuostolių atlyginimą dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tuo atveju, kai dėl to kaltas Klientas arba trečioji šalis, nesusijusi su paslaugų teikimu pagal Sutartį, jei to nebuvo galima numatyti ir išvengti. Atsakomybės dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo apribojimas neatleidžia TUI nuo pareigos teikti Klientams pagalbą atostogų metu.
16.4 TUI neatsako už žalą, kurią Klientas patyrė dalyvaudamas sportinėse varžybose ar kituose renginiuose atostogų metu, jei jie nėra TUI teikiamų paslaugų dalis.
16.5 TUI neatsako už tai, kad atitinkamos diplomatinės atstovybės laiku išduotų ir pristatytų reikalingas vizas.
16.6 Organizatoriaus ir kelionės agento atsakomybė už rezervavimo klaidas traktuojama pagal Turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymo 53 straipsnį.
16.7 Kai transportas vykdomas laivu ar keltu, jeigu transportas nėra TUI kelionės paketo sudėtinė dalis, galioja atitinkamo paslaugos teikėjo nuostatos.
16.8 TUI pagal šioje apimtyje galiojančius teisės aktus savo atsakomybę už paslaugų nesuteikimą ar netinkamą suteikimą apriboja iki trigubos kelionės paketo kainos kiekvieno kliento atžvilgiu. Apribojimas netaikomas atsiradus žalai ar sužeidimui dėl aplaidumo.
16.9 Klientas prasidėjus kelionei ir visos kelionės metu privalo turėti su savimi kelionės dokumentus nešiojamajame įrenginyje arba išspausdintus. TUI nėra atsakinga už tai, kad Klientas jų neturi, nebent neturėjo galimybės jų atsispausdinti dėl priežasčių, už kurias atsakinga TUI.
16.10. Skundams dėl nevykdymo arba netinkamo turizmo paslaugų teikimo pagal Sutartį, t.y. kompensacijos, žalos atlyginimo ar kainos sumažinimo prašymams taikomas trejų metų senaties terminas.
17 PAREIGA BENDRADARBIAUTI
17.1 Jeigu atostogų metu Klientas mano, kad sutartis nevykdoma arba vykdoma netinkamai, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti TUI atstovą vietoje bei paslaugų teikėją atitinkamai pagal paslaugos rūšį.
17.2 TUI tikisi, kad Klientai bendradarbiaus su TUI tam, kad atostogos atitiktų Sutartį. Dėl to Klientas privalo:
- turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę, galiojantį visą kelionės laikotarpį bei 6 mėnesius jam pasibaigus, atsižvelgiant į tai, kad išskirtiniais atvejais šis laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 12 mėnesių;
- turėti galiojančią vizą;
- tenkinti kitus panašius reikalavimus įgalinančius viešėti tam tikroje valstybėje, kurios teritorijoje vyks kelionė;
- turėti TUI išduotus kelionės dokumentus.
17.3 Klientas taip pat atsakingas už kitų reikalavimų įvykdymą, ypač dėl sveikatos būklės, kuri leidžia jam dalyvauti kelionės pakete be žalos savo sveikatai ir kitiems dalyviams.
18 SKUNDAI IR IEŠKINIO SENATIES TERMINAS
18.1 Visus skundus dėl kelionės paketo įgyvendinto ne pagal sutartį reikia pateikti raštu kelionės organizatoriui adresu: Customer Service TUI Poland Sp. z o.o., Domaniewska g. 41 02-672 Varšuva ar tiesiai kelionės agentui, per kurį įsigyta kelionė. arba pildant skundo formą, kurią rasite internetiniame puslapyje www.tui.pl (susiję tik su skundais, pateikiamais pasibaigus kelionės paslaugų paketui) 45 dienas po kelionės pabaigos Skunde Klientas privalo nurodyti pažeidimus, kurie padaryti įgyvendinant Sutartį bei apibrėžti savo reikalavimus. TUI apsvarsto skundus per 45 dienas nuo jų gavimo.
18.2 Adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr Europos Komisija pateikia vartotojų ginčų sprendimo internetu platformą. TUI šiuo metu nedalyvauja savanoriškoje ginčų sprendimo procedūroje, todėl, mūsų Klientai ODR platforma pasinaudoti negali.
18.3 Neteisminiai vartotojų ginčų sprendimo metodai nurodomi 2016 m. rugsėjo 23 d. įstatyme dėl Neteisminio vartotojų ginčų sprendimo (Journal of Laws, Item 1283). Institucijos, turinčios teisę
18.3 Neteisminiai vartotojų ginčų sprendimo metodai nurodomi 2016 m. rugsėjo 23 d. įstatyme dėl Neteisminio vartotojų ginčų sprendimo (Journal of Laws, Item 1283). Institucijos, turinčios teisę administruoti klausimus, susijusius su turizmo paslaugų teikimu yra Komercinės inspekcijos. Komercinių inspekcijų sąrašą galima rasti OCCP tinklapyje.
19 NUOSTATOS DĖL PASŲ, VIZŲ, MUITINĖS, VALIUTOS KEITIMO, SVEIKATOS APSAUGOS, INFORMACIJOS IR ĮSPĖJIMŲ KLIENTUI
19.1 Prieš savo kelionės pradžią prašome susipažinti su nuostatais dėl pasų, vizų, valiutos keitimo, sanitarinių bei sveikatos reikalavimų paskirties valstybėje, kurios pateiktos internetiniame puslapyje www.tui.pl ir su jų galimais pakeitimais taip, kaip nurodyta Sutartyje. Ten pateikiama svarbi informacija susijusi su reikalaujamais formalumais dėl kelionės paketo.
19.2 Klientas perima atsakomybę už galiojančių teisės aktų, būtinų tam, kad įvyktų kelionė, laikymąsi. Atsakomybė už visas pasekmes, ypač dėl kelionės atsisakymo išlaidų apmokėjimo, kurios atsirado dėl to, kad nebuvo paisoma šių nuostatų, išskyrus tuos, kurie atsirado dėl klaidingos informacijos ar informacijos trūkumo iš TUI pusės, tenka Klientui. Atsižvelgiant į ilgą dokumentų, įgalinančių kirsti valstybės sieną (pasas, asmens tapatybės kortelė), išdavimo laiką, prašome atsižvelgti į tai planuojant kelionę į užsienį.
19.3 Informuojame, kad Europos Sąjungoje galima keliauti su asmens tapatybės kortele. Keliaujantys vaikai privalo turėti savo asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).
19.4 Keliaujant į šalis esančias ne Europos Sąjungoje, kiekvienas keliaujantis asmuo, tame tarpe ir vaikas, privalo turėti galiojantį pasą.
19.5 Informaciją ir įspėjimus keliautojams galima rasti https://polakzagranica.msz.gov.pl . Raginame jus prieš kelionę prisijungti prie Užsienio reikalų ministerijos Odyseusz sistemos https://odyseusz.msz.gov .
20 BENDROSIOS NUOSTATOS
20.1 Susitarimai, sudaryti su Klientas ir jų sąlygos kuriomis ketinama išvengti arba apriboti atsakomybę pagal Įstatymą „Dėl kelionių ir turizmo paslaugų“ yra negaliojančios.
20.2 Šios sąlygos neturi viršenybės prieš pagal Įstatymo „Dėl kelionių ir turizmo paslaugų“ nuostatas. Pavienių sutarties nuostatų negaliojimas nepažeidžia visos Sutarties galiojimo. Tai taikoma taip pat šioms sąlygoms, kurios yra neatskiriama kiekvienos turizmo paslaugų teikimo sutarties dalis.
20.3 Turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymo turinį, įskaitant nuostatas, į kurias nuorodos pateiktos Turistinių kelionių sąlygose (Terms of Tourist Trips (WIT)) Klientai gali rasti www.tui.pl ar www.sejm.gov.pl.
TUI Poland Sp. z o.o.
Entry in the Register of Tourism Organisers and Tourist Agents of The Mazowieckie Region under number 726
Šios sąlygos taikomos paslaugoms, užsakytoms po 2019 m liepos 2 d.

Lizingo įmokų skaičiuoklė
Kelionės, kurių verta laukti 0
Pažymėkite patikusias keliones ir dalinkitės jomis su artimaisiais, ar išsisaugokite jas savo el. pašte.
Gauti kelionės pasiūlymą
1312 Parašykite mums
Poilsinė kelionė lėktuvu į Sal
Išvykimas 2022-11-21
14:25 Frederic Chopin (WAW)
Tiesioginis
20:40 Amilcar Cabral Intl (SID)
Grįžimas 2022-11-28
19:50 Amilcar Cabral Intl (SID)
Tiesioginis
08:05 Frederic Chopin (WAW)
  • Organizatorius TUI PL
  • Kelionės data Lapkričio 21d. - Lapkričio 28d. (7 n.)
  • Bagažas 20 kg bagažas + 5 kg bagažas (rankinis)
  • Kitos įskaičiuotos paslaugos Pervežimas iš oro uosto ir atgal
  • Apgyvendinimas 3★ viešbutis „Morabeza“. Standartinis kambarys su pusryčiais
Keleivių informacija
Pirmasis keleivis
Šis keleivis yra kelionės lyderis. Visa su kelione susijusi informacija ir dokumentai bus siunčiami šio keleivio el. paštu.
Antrasis keleivis
Jūsų kontaktai
Komentaras agentui
Pasirinkite apmokėjimo būdą
Pasirinkite apmokėjimo būdą
Avansas 2 asmenims 552€
Užsakymo istorija
  • Kaina asmeniui 1102€
  • Papildomos paslaugos
  • Nuolaidos kodas -0
  • Asmenų skaičius 2 asmenys
Avansas 2 asmenims 552€
Visa suma 2204€